8018 Burgas; WK Zornitsa; Tel. Sekretariat: 00359 56 86 29 46

3.jpg

Документи
There are no translations available.


Оферти за екскурзии с учебна цел

В страната:

Оферта №1;   Оферта №2;   Оферта №3;   Оферта №4;   Оферта №5;   Оферта №6

В чужбина:

Оферта №1;   Оферта №2;   Оферта №3;   Оферта №4;

 
There are no translations available.

 


 

ВИПУСК 2024

Инструктаж за зрелостника, ДЗИ, 2024 г.

Инструктаж за квестора, ДЗИ, 2024 г. 

Информация за държавните зрелостни изпити

 • Заповед на министъра на образованието и науката РД09-2046/28.08.2023 г. 
 • Сесия май-юни 2024 г.

Български език и литература – 17 май 2024 г., 8.30 часа

Втори държавен зрелостен изпит – 20 май 2024 г., 8.30 часа

Държавни зрелостни изпити по желание по желание на ученика - по график в периода 22 – 31 май 2024 г.

 


 

График на дейностите

 • 6 - 19 февруари 2024 г. - подаване на заявления за ДЗИ
 • 17-26 април 2024 г.- подаване на заявления за промяна на оценка 
 • 9 май 2024 г. – краен срок за внасяне на оценките на 12. клас
 • 13, 14 май – 2024 г. – изпити за определяне на оценка; поправителни изпити; изпити за промяна на оценка;
 • 16 май 2024 г. –  раздаване на служенбите бележки за допускане до ДЗИ - лично получаване от всеки зрелостник
 • 17 май 2024 г. – 8.30 часа ДЗИ БЕЛ
 • 20 май 2024 г. – 8.30 часа  втори ДЗИ
 • 22 - 31 май 2024 г. – ДЗИ по желание (по график, определен в заповед на министъра на образованието)
 • до 7 юни 2024 г. – обявяване на резултатите от ДЗИ
 • в периода 21-28 юни 2024 г. - раздаване на дипломите

 


 

Сайт на МОН

Учебно изпитни програми за ДЗИ и примерни задачи

МОН - Държавни зрелостни изпити

Балообразуване за прием на кандидат-студенти

 
There are no translations available.

Училищни учебни планове по паралелки към 2023/2024г.

            

              

10А    10Б    10В    10Г    10Д    10Е

11А    11Б    11В    11Г     11Д    11Е

12А    12Б    12В    12Г    12Д    12Е

 
There are no translations available.

Учебни планове за 2022/2023 година

Училищен учебен план 8 клас, профил математика 2022/2023г.

Училищен учебен план 8 клас, профил чужди езици 2022/2023г.

Училищен учебен план 9 клас, профил чужди езици  и профил математика  2022/2023г.

Училищен учебен план 10a клас, профил чужди езици 2022/2023г.

Училищен учебен план 10б клас, профил чужди езици 2022/2023г.

Училищен учебен план 10в клас, профил чужди езици 2022/2023г.

Училищен учебен план 10г клас, профил чужди езици 2022/2023г.

Училищен учебен план 10д клас, профил чужди езици 2022/2023г.

Училищен учебен план 10е клас, профил чужди езици 2022/2023г.

Училищен учебен план 12а,б клас, профил чужди езици 2022/2023г.

Училищен учебен план 12в,г клас, профил чужди езици 2022/2023г.

Училищен учебен план 12д, е клас, профил чужди езици 2022/2023г.

 
There are no translations available.

Документи свързани с администрирането на отсъствия на учениците 

 

 

Уважаеми родители,

администрирането на отсъствията на учениците се осъществява през електронния дневник. Всеки родител през профила си изпраща на класния ръководител в прикачен файл медицинския документ и декларацията в приложението.

Класният ръководител съхранява електронно изпратените документи.

 

Заявление до класния ръководител

 

 
«StartZurück12WeiterEnde»

Seite 2 von 2