гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail: info-200237@edu.mon.bg

3.jpg

SAT изпитен център

Превенция на насилието

Обществен съвет

Бюлетин

Понеделник, 15 Април 2024 08:00

 


 

ВИПУСК 2024

Инструктаж за зрелостника, ДЗИ, 2024 г.

Инструктаж за квестора, ДЗИ, 2024 г. 

Информация за държавните зрелостни изпити

 • Заповед на министъра на образованието и науката РД09-2046/28.08.2023 г. 
 • Сесия май-юни 2024 г.

Български език и литература – 17 май 2024 г., 8.30 часа

Втори държавен зрелостен изпит – 20 май 2024 г., 8.30 часа

Държавни зрелостни изпити по желание по желание на ученика - по график в периода 22 – 31 май 2024 г.

 


 

График на дейностите

 • 6 - 19 февруари 2024 г. - подаване на заявления за ДЗИ
 • 17-26 април 2024 г.- подаване на заявления за промяна на оценка 
 • 9 май 2024 г. – краен срок за внасяне на оценките на 12. клас
 • 13, 14 май – 2024 г. – изпити за определяне на оценка; поправителни изпити; изпити за промяна на оценка;
 • 16 май 2024 г. –  раздаване на служенбите бележки за допускане до ДЗИ - лично получаване от всеки зрелостник
 • 17 май 2024 г. – 8.30 часа ДЗИ БЕЛ
 • 20 май 2024 г. – 8.30 часа  втори ДЗИ
 • 22 - 31 май 2024 г. – ДЗИ по желание (по график, определен в заповед на министъра на образованието)
 • до 7 юни 2024 г. – обявяване на резултатите от ДЗИ
 • в периода 21-28 юни 2024 г. - раздаване на дипломите

 


 

Сайт на МОН

Учебно изпитни програми за ДЗИ и примерни задачи

МОН - Държавни зрелостни изпити

Балообразуване за прием на кандидат-студенти

 
Понеделник, 12 Февруари 2024 10:25

 


 

 


Документи за стипендии 2023/2024 втори срок

Заявление за получаване на стипендия по успех- образец номер 1

Заявление за получаване на стипендия по доход- образец номер 2

Заявление за получаване на стипендия от ученици с трайни увреждания- образец номер 3

Заявление за получаване на стипендия от ученици без родители/с един родител- образец номер 4

Заявление за получаване на стипендия по успех във връзка с чл. 7 ал.2 от ПМС- образец номер 5

 

 

 
Понеделник, 12 Февруари 2024 09:59

Постановление № 328 на МС от 21.12.2017г.  за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование

 
Понеделник, 12 Февруари 2024 09:58

Вътрешни критерии за отпускане на стипендии  за  учебната 2023/2024 год.

 
Вторник, 31 Октомври 2023 16:24

Седмично разписание за първи срок на учебната 2023/2024г.

Одобрено от  РЗИ

 
Вторник, 31 Октомври 2023 16:14

Училищни учебни планове по паралелки към 2023/2024г.

            

              

10А    10Б    10В    10Г    10Д    10Е

11А    11Б    11В    11Г     11Д    11Е

12А    12Б    12В    12Г    12Д    12Е

 
Вторник, 31 Октомври 2023 16:13

График за провеждане на изпити за учениците в самостоятелна форма на обучение

 
Вторник, 31 Октомври 2023 16:12

Вътрешни правила за организация на самостоятелната форма на обучение

 

 
Вторник, 31 Октомври 2023 15:42

Учебна година 2023/2024

Правилник за дейността на НЕГ "Гьоте" - Бургас за учебна 2023/2024 г.

Правилник за вътрешния трудов ред на НЕГ "Гьоте" за учебната 2023/2024 г.

Стратегия за развитието на гимназията 2023/2028 година

Годишен план за дейността за учебната 2023/2024 г.

План за квалификационната дейност за учебната 2023/2024 г.

Eтичен кодекс на училищната общност на НЕГ "Гьоте" - Бургас за учебната 2023/2024 г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности 2023-2024 г.

Мерки за повишаване на качеството на образованието в НЕГ “Гьоте”  за учебната 2023-2024 г.

План за действие и финасиране за реализиране на стратегията на НЕГ "Гьоте" за периода 2023-2028

Правила за използване на електронен дневник в НЕГ „ Гьоте“ – град Бургас

 
Вторник, 31 Октомври 2023 15:26

 Графици за учебната 2023/2024

 

График за провеждане на класни работи II-ри срок

График за провеждане на контролни работи II-ри срок

График за провеждане на консултации II-ри срок

График за провеждане на втори час на класа II-ри срок

__________________________________________________________________________________

График за провеждане на класни работи I-ви срок

График за провеждане на контролни работи I -ви срок

График за провеждане на консултации I - ви срок

График за провеждане на консултации с родители, ученици, работа с документация - I - ви срок

График за провеждане на дежурство

График за провеждане на допълнителен час по ФВС

График за провеждане на обучение по БДП

График ФУЧ и НП Ученически олимпиади и състезания

 
Сряда, 15 Февруари 2023 15:16


График за дежурство на учителите

Дежурство блок А

Дежурство по етажите

 
Сряда, 08 Февруари 2023 08:00

Инструкции за попълване на заявление за ДЗИ

 
Вторник, 07 Февруари 2023 15:44

Документи НВО 2022/2023година

Заявление за полагане на изпит от национално външно оценяване по чужд език в края на 10 клас

Заявление за полагане на изпит от национално външно оценяване по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности в края на 10 клас

Обща информация за НВО- дати, формат, нормативни документи

Инструктаж ученик НВО 2023

Инструктаж квестор НВО 2023

 
Петък, 18 Ноември 2022 17:50

 


Община Бургас- спортен календар,  учащи 2022/2023 учебна година

 

 
Петък, 18 Ноември 2022 17:36

Заповед № РД-09-4773/27.09.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Национален спортен календар на МОН за учебната 2022/2023 г.

Заповед № РД-09-838/05.10.2022 г. на министъра на младежта и спорта за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на Ученически игри за ученици от V до XII клас през учебната 2022/2023 г.

Заповед № РД-09-837/04.10.2022 г. на министъра на младежта и спорта за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на Ученически игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2022/2023 г.

 
Събота, 16 Юли 2022 07:07

Учебни планове за 2022/2023 година

Училищен учебен план 8 клас, профил математика 2022/2023г.

Училищен учебен план 8 клас, профил чужди езици 2022/2023г.

Училищен учебен план 9 клас, профил чужди езици  и профил математика  2022/2023г.

Училищен учебен план 10a клас, профил чужди езици 2022/2023г.

Училищен учебен план 10б клас, профил чужди езици 2022/2023г.

Училищен учебен план 10в клас, профил чужди езици 2022/2023г.

Училищен учебен план 10г клас, профил чужди езици 2022/2023г.

Училищен учебен план 10д клас, профил чужди езици 2022/2023г.

Училищен учебен план 10е клас, профил чужди езици 2022/2023г.

Училищен учебен план 12а,б клас, профил чужди езици 2022/2023г.

Училищен учебен план 12в,г клас, профил чужди езици 2022/2023г.

Училищен учебен план 12д, е клас, профил чужди езици 2022/2023г.

 
Сряда, 30 Юни 2021 09:22

Учебни планове за 2019/2020 година

Учебен план за 8 а, б, в, г

Учебен план за 8д

Учебен план за 8е

Учебен план за 9 а,б, в, г, д, е

Учебен план за 10 а,б, в, г, д, е

 

 
Сряда, 30 Юни 2021 09:07

Учебни планове за 2021/2022 година

Учебен план за 8 а, б

Учебен план за 8в

Учебен план за 8г

Учебен план за 8д, е

Учебен план за 9 а,б,в,г,д,е

Учебен план за 10 а,б,в,г,д,е

Учебен план за 11а,б

Учебен план за 11в,г

Учебен план за 11д,е

Учебен план за 12а,б

Учебен план за 12в

Учебен план за 12г

Учебен план за 12д,е

 

 
Сряда, 26 Май 2021 13:29

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

 

ГОДИНИ

ОЦЕНКА

ОБЩ ХОРАРУИМ

в часове

 1. 1.БЕЛ

VIII, IX, X

0,01

360

 1. 2.Немски език

VIII, IX, X

 

864

 1. 3.Немски +

IX, X

 

126

 1. 4.Английски език

IX, X

 

144

 1. 5.Математика

VIII, IX, X

 

288

 1. 6.Информационни технологии

VIII, IX, X

 

90

 1. 7.История и цивилизации

IX, X

 

270

 1. 8.География и икономика

IX, X

 

162

 1. 9.Философия

VIII, IX, X

 

144

 1. 10.Биология и ЗОО

IX, X

 

162

 1. 11.Физика и астрономия

IX, X

 

162

 1. 12.Химия и ООС

IX, X

 

162

 1. 13.Музика

VIII, IX, X

 

54

 1. 14.Изобразително изкуство

VIII, IX, X

 

54

 1. 15.ФВС

VIII, IX, X

 

216

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

 

 

 

 1. 16.Немски език

IX, X

 

162

 1. 17.Английски език

X

 

36

 1. 18.Математика

VIII, X

 

72

 1. 19.Информационни технологии

VIII, X

 

54

ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

 

 

 

   20.Музика

VIII

Без оценка

18

21.Изобразително изкуство

VIII

Без оценка

18

22.Английски език

 

IX

 

Без оценка

36

 

 

 

 
Четвъртък, 14 Януари 2021 11:15

Училищен план за  насърчаване и повишаване  на грамотността

 
Сряда, 04 Ноември 2020 16:48


Заявление за изготвяне на академична справка

-pdf формат

-word формат

 
Понеделник, 28 Септември 2020 08:51

Документи свързани с администрирането на отсъствия на учениците 

 

 

Уважаеми родители,

администрирането на отсъствията на учениците се осъществява през електронния дневник. Всеки родител през профила си изпраща на класния ръководител в прикачен файл медицинския документ и декларацията в приложението.

Класният ръководител съхранява електронно изпратените документи.

 

Заявление до класния ръководител

 

 
Петък, 18 Септември 2020 11:15


Учебни планове за 2020/2021 година

Учебен план за 8а,б

Учебен план за 8в

Учебен план за 8г

Учебен план за 8д

Учебен план за 8е

Учебен план за 9 а,б, в, г, д, е

Учебен план за 10 а,б, в, г, д, е

Учебен план за 11 а, б

Учебен план за 11 в

Учебен план за 11 г

Учебен план за 11 д, е

Учебен план за 12 а, б, в, г, д, е

 
Петък, 04 Септември 2020 11:12


Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в ДГ, училището и в интернет и наръчник за родители

С правилата можете да се запознаете ТУК

 
Сряда, 02 Октомври 2019 20:05

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на ученици от уязвими групи в НЕГ „Гьоте“

 
Петък, 12 Януари 2018 23:05


Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование 

 

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование - 1 част

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование - 2 част

 

 

 

 

 
Събота, 21 Октомври 2017 20:43


Критерии за оценяване

Критерии за оценяване по български език и литература

Критерии за оценяване по немски език 

Критерии за оценяване според Общата европейска референтна езикова рамка

Критерии за оценяване по английски език

Критерии за оценяване по математика

Критерии за оценяване по информатика и информационни технологии

Критерии за оценяване по биология и здравно образование

Критерии за оценяване по история и цивилизация

Критерии за оценяване по физика

Критерии за оценяване по природни науки

Критерии за оценяване по психология

Критерии за оценяване по философия 8 клас

Критерии за оценяване по химия 1 част

Критерии за оценяване по химия 2 част

Критерии за оценяване по изобразително изкуство

Критерии за оценяване по музика

Критерии за оценяване по физическо възпитание и спорт

   - нормативи 14 годишни

   - нормативи 15 годишни

   - нормативи 16 годишни

   - нормативи 17 годишни

   - нормативи 18 годишни

  

 

 

 
Петък, 22 Септември 2017 20:25

Учебни планове   2017/2018, 2018/2019 година

Училищен учебен план в сила от 2017/2018 учебна година

Училищен учебен план в сила от 2018/2019 учебна година

 
Четвъртък, 11 Февруари 2016 17:29


Стратегия за развитието на гимназията

Стратегия за развитието на гимназията 2015/2016 година

Стратегия за развитието на гимназията 2021/2024 година

Стратегия за развитието на гимназията 2023/2028 година

План за действие и финансиране за реализиране на стратегията 2023/2028

 
Сряда, 07 Октомври 2015 13:57


Оферти за екскурзии с учебна цел

В страната:

Оферта №1;   Оферта №2;   Оферта №3;   Оферта №4;   Оферта №5;   Оферта №6

В чужбина:

Оферта №1;   Оферта №2;   Оферта №3;   Оферта №4;

 
Вторник, 06 Октомври 2015 21:00Документи за стипендии 2023/2024 първи срок

Заявление за получаване на стипендия по успех- образец номер 1

Заявление за получаване на стипендия по доход- образец номер 2

Заявление за получаване на стипендия от ученици с трайни увреждания- образец номер 3

Заявление за получаване на стипендия от ученици без родители/с един родител- образец номер 4

Заявление за получаване на стипендия по успех във връзка с чл. 7 ал.2 от ПМС- образец номер 5

 

 

 

 

 

 

 

 
Петък, 06 Февруари 2015 15:03


Освобождаване от часовете по физическо възпитание и спорт

Наредба за освобождаване на учениците от часовете по ФВИС

 

 
Неделя, 11 Май 2014 16:50


Ученически пътувания

Наредба за условията и реда за извършване на детски и ученически туристически пътувания.