гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail:  goethe.burgas@gmail.com

Училищно настоятелство

 


През 2001година, в съпричастност с  идеята за подпомагане дейността на учебните заведения, за първи път се създава  училищното настоятелство  в ГПНЕ „Гьоте”. Основните му задачи са насочени към учебно-възпитателната дейност в гимназията и утвърждаването й като най-елитното училище в Бургас. Председател на първото Училищно настоятелство е   г-н Добруджалиев, неговата дейност е продължена от Училищното настоятелство с председател г-жа Милена Илчева.

 

   В училищната общност активно се включват не само родителите от Съвета на настоятелите и родителските тройки на класовете, но и почти всички родители, към които те се обръщат за помощ.

  Като използва  натрупания опит,  настоящото Училищно настоятелство, с председател г-жа Полина Илиева Милушева-Мандаджиева, е достоен партньор във всички дейности на училището или е инициатор на някои от тях.

 

ГФО на СНЦ "Училищно настоятелство при ГПНЕ"ГЬОТЕ" гр.Бургас стр.1

ГФО на СНЦ "Училищно настоятелство при ГПНЕ"ГЬОТЕ" гр.Бургас стр.2

ГФО на СНЦ "Училищно настоятелство при ГПНЕ"ГЬОТЕ" гр.Бургас стр.3