гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail:  goethe.burgas@gmail.com

Ученически съвет


Ученически съвет-състав

Състав на ученически съвет 2016/2017г.

 

 


Ученически съвет-дейност

През 2000г в ГПНЕ „Гьоте” за първи път се се сформира Ученически съвет, подобно на страните в Западна Европа. Основите му полага Вида Ангелова и въпреки липсата на подобен опит,  благодарение на подкрепата, която получава от ръководството, училищното настоятелство и компетентните органи,  успява да го направи действаща част от училището. 

Дей остта на Ученическия съвет в ГПНЕ е всеобхватна.

       Той съдейства при решаване на проблеми на учениците, породени от недразумения с учители или съученици. Организира различни празненства- „Мис и Мистър Подготве”,  честване на Свети Валентин, карнавал с маски- FASCHING, ден на тортата и други. Отбелязва седмицата на екологията и деня за борба със СПИН.

  От няколко години насам Ученическият съвет е установил трайни връзки със защитено жилище “Акациите” и клубът на младежите с физически увреждания. Ежегодно се провежда благотворителен концерт “Обич за всички” средствата от който се разпределят между гореспоменатите.

Освен от вътрешно-училищни , уениците на ГПНЕ са заинтересовани и глобални инициативи, като “Earth Hour”, вземат участие и в извънучилищни организации или сдружения, като ФАР, Български Червен Кръст, Интеракт и др.

Казаното до тук разкрива само част от инициативите и дейностите на Ученическия съвет, който е винаги отворен за иновативни идеи от страна на ученици, преподаватели и родители.