гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail:  goethe.burgas@gmail.com

Конкурси и състезания


Стипендии на БАЧ

FLYER ASSIST 1

 

 


ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

  ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" гр. Варна предоставя  онлайн система за ранно записване, която е отворена от 15.09.2018г. за подаване на документи.

ОБЩ1 КУРСАНТИ2
ЛЕКАРИ2 СТУДЕНТИ1