гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail:  goethe.burgas@gmail.com

Работно време

 


Работно време

 

 

Длъжност Първа смяна Обедна
почивка
Втора смяна Обедна
почивка
 Директор 8:00-16:30  12:00-12:30 10:30-19:00  12:00-12:30
Приемно време 11:00-14:00
 Помощник -директор по АСД 7:00-15:30 12:00-12:30 10:30-19:00 12:00-12:30
  Приемно време 11:00-13:00 за 1 смяна; 13:00-15:00 за 2 смяна
 Помощник-директор по УД  7:00-15:30  12:00-12:30  10:30-19:00  12:00-12:30
  Приемно време 11:00-13:00 за 1 смяна; 13:00-15:00 за 2 смяна
 Училищен психолог 8:00-14:00 12:30-18:30
 Педагогически съветник 7:00-13:00 13:00-19:00
 Библиотекар 7:00-15:30 12:00-12:30 10:30-19:00 12:00-12:30

 Технически изпълнител

7:00-15:30 12:00-12:30 10:30-19:00 12:00-12:30
 Програмист 7:00-15:30 12:00-12:30 10:30-19:00 12:00-12:30
 Зав. АТС-канцелария 8:00-16:30 12:00-12:30 9:00-17:30 12:00-12:30
Счетоводител 8:00-16:30 12:00-12:30 9:00-17:30 12:00-12:30
Домакин 8:00-16:30 12:00-12:30 9:00-17:30 12:00-12:30
Хигиенисти 6:30-15:00 12:00-12:30 11:30-20:00 16:15-16:45
Работник поддръжка 7:00-15:30 12:00-12:30 10:30-19:00 12:00-12:30
Дневна охрана 6:30-13:30 11:00-11:30 13:00-20:00 17:00-17:30