гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail: info-200237@edu.mon.bg

3.jpg

Вижте филма, направен от ученици за часа по история и цивилизация: "Потапяне в историята на гражданската война" .

Учениците са креативни, когато имат свободата по интересен начин да представят историческите събития и личности: още един филм, направен от ученици за часа по история и цивилизация.