гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail: info-200237@edu.mon.bg

3.jpg


Представяне на проектната седмица в РУО - Бургас

 

  Една от иновативнните практики на НЕГ "Гьоте" предизвика сериозен интерес сред педагогическата колегия в Бургас.

  Проектната седмица, проведена от 18.12 до 22. 12. 17г. бе повод за поканата отправена към  г-жа Радостина Тодорова от РУО, Бургас да сподели опита си сред колеги от региона на семинар  за иновации, добри практики и технологии за овладяване на ключови компетентности по природни науки, организиран на 09.02.2018г.

   Г-жа Тодорова бе един от малкото учители работили в два екипа, по два проекта – „Въглероден отпечатък“  и „Магична химична Коледа“.

   Представянето на иновацията  акцентира върху позитивното й влияние за развитието на учениците като самостоятелни, активни изследователи и творци.

   Трябва да се отбележи големия интерес на колегията учители по биолохия, химия и физика от Бургас и региона към  дейността на гимназията  и заявеното желание да посетят следващата  проектна седмица, която ще се проведе от 25.06 до 29.06.18г.


1444