гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail: info-200237@edu.mon.bg

3.jpg


Урок по Физика с фасилитатори ученици

fizika

Темата на урока е "Специфично съпротивление"