гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail: info-200237@edu.mon.bg

3.jpg


В час по история

  В час по история учениците от 11а клас подготвиха и представиха ролева сцена по случай 27 ноември, датата на подписването на пагубния за България Ньойски договор. Чудесна идея и изпълнение!

dobrev1 dobrev2
dobrev3 dobrev4