гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail: info-200237@edu.mon.bg

3.jpg


В нашите часове е интересно

  Мартин Лутер и Реформацията, реакцията на император КарлV и папата на неговите тези и дейност, отказът на Лутер да се откаже от своите идеи, отлъчването му от църквата и империята- всичко това бе представено от учениците в 10 клас на Немска гимназия в работа по групи чрез ролеви игри, рап, репортаж от замъка Вартбург, пантомима, рисунки, пиктограми в час по история и цивилизации.

istoriq1 istoriq2
istoriq3 istoriq4
istoriq5 istoriq6
istoriq8 istoriq7