гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail: info-200237@edu.mon.bg

3.jpg

SAT изпитен център

Превенция на насилието

Обществен съвет

Бюлетин

 


 

Един по-различен начин да отпразнуваме деня на будителите

 

Тренинг-семинар „Социалната среда – формиращ или провокиращ фактор за тийнеджъра?" се провежда в периода от 31.10.2017г. до 03.11.2017г. в изпълнение на една от иновативните практики на НЕГ "Гьоте" за равитие на ключови умения за изразяване на аргументирана позиция, презентиране и даване на  формираща обратна връзка.
  Творческата атмосфера, креативността и многото усмивки през първия ден, съпътсваха дълбочината на разбиране на социалните проблеми, зададени като казуси за групова работа. 
Умението за изпълнение на задачите в екип, градено в учебната среда по различните учебни дисциплини, е развито на много добро ниво и спомага за бързата организация при изграждане на стратегиите на работа на екипите.
Програмата, разработена от психолог, педагогически съветник и педагогически специалисти от гимназията  позволяваше динамика на членовете на групите, което приучва на адаптивност, необходима за упражняването на по-голяма част от професиите, които младежите биха избрали в бъдеще.
p1 p2 p3
p4 p5