гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail: info-200237@edu.mon.bg

3.jpg

SAT изпитен център

Превенция на насилието

Обществен съвет

Бюлетин


Пилотен изпит

   На 16.10.17 г. в НЕГ ,,Гьоте“ беше проведен пилотен устен изпит,в който по традиция се включват ученици от випуск 11 клас. В близка до реалната обстановка те имат възможност да натрупат опит и впечатления за изискванията,на които ще трябва да отговарят по време на действителния устен изпит за DSD-сертификат през следващата учебна година.

   В провеждането на пилотния изпит и в последвалия го семинар участваха преподавателите по немски език в НЕГ ,,Гьоте“, които дискутираха по прилагането на изпитните критерии и се запознаха с подготовката на DSD-изпита при дванадесетокласниците през декември 2017 г.

piloten