гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail:  goethe.burgas@gmail.com


Промяна в графиците за класни работи

Във връзка с непредвиденото продължение на коледната ваканция на учениците се налага промяна на графика за класни работи. 

Променен график за класни работи.

Заповед на Директора за промяна на графика.