гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail:  goethe.burgas@gmail.com


Среща в L'Aquila 8-11. XI. 2016

  Двама преподаватели от гимназия „Гьоте“, Светлана Вичева и Весела Христова, участваха на срещата в италианския град Лаквила от 8. до 11. ноември, на която се обяви стартирането на проекта „Да участваме заедно в нашия филм“. Гимназия „Гьоте“ е партньор в този проект. Учителите обсъдиха предвидените през първата година дейности в подробности и направиха необходимите изменения в първоначалните планирани дейности по проекта. Те преминаха обучение от преподаватели- обучители от местния университет (Cattedra ди Didattica Interculturale). Италианските домакини представиха проекта и неговия старт на тържество, организирано от училището партньор. На това тържество речи и лекции изнесоха различни личности ангажирани с проблемите на миграцията. Следващата среща по проекта е в Шоле, Франция през април 2017г.

Вижте снимки от събитието в нашата галерия.