гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail: info-200237@edu.mon.bg

3.jpg

Материали по математика за 11 клас


 Общообразователна подготовка

Общи задачи върху редици и аритметична прогресия-1 част

Общи задачи върху редици и аритметична прогресия-2част

Задачи  за намиране елементи на  геометрична прогресия

Задачи за упражнение за класна работа, 1 срок

Задачи за упражнение върху Статистика:

     - задачи от ДЗИ 1 част, 2 част 

     - честотно разпределение, хистограма

 

Определения за sinα и  cosα

Определение за tgα

Определение за cotgα

Градуси и радиани за измерване на ъгли

 

Задачи за упражнение върху тригонометрични функции- определения, основни тригонометрични тъждества, периодичност, четност/нечетност и събирателни формули 

Отговори на задачите върху тригонометрични функции

 

Задачи за упражнение за класна работа 2 срок, 1-ва част

Задачи за упражнение за класна работа 2 срок, 2-ра част

 
Профил математика

Материали по стереометрия

 

Домашна работа върху аксиоми на стереометрията, взаимно положение на прави, взаимно положение  на права и равнина.- общо 16т.

Домашна работа върху пресечница на две равнини, успоредни равнини и пробод на права с равнина- общо 26т.

Домашна работа върху ъгъл между две прави- общо 12т.

Домашна работа върху перпендикулярност на права и равнина-общо 12т.

Домашна работа върху ъгъл между права и равнина и Т за трите перпендикуляра- общо 14т.

Домашна работа върху двустенен ъгъл - общо 12т.

Домашна работа върху призма- общо 12т.