гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail:  goethe.burgas@gmail.com

Непедагогически персонал

 

 

 


Учениците са благодарни не само на своите учители, защото знаят, че не може без ангажираното присъствие в ежедневието им на педагогическия съветник, на колеги от Германия, административния и помощен персонал.

 

 

Елисавета Иванова Зайкова

Психолог

Гергана Василева Тодорова

Педагогически съветник

Таня Колева Колева

Програмист

Весела Карагьозова-Карапанова

Библиотекар

Стойка Стоянова Железчева

Счетоводител

Таня Колева Стойнова

Домакин

Таня Димова Бурева

Секретар

Мария Трухчева Кирякова

Технически изпълнител

Красимира Вениаминова Бакърджиева

Медицинска сестра

Красимир Лечев Николов

Хигиенист

Събина Димова Димитрова

Хигиенист

Даниела Савова Савова

Хигиенист

Петранка Хараламбова Боруджиева

Хигиенист

Виолета Димитрова Караманова

Хигиенист

Йорданка Тодорова Михалева

Хигиенист

Мария Александрова Попова

Дневна охрана

Таню Василев Колев

Нощна охрана

Панайот Мавров Николов

Работник поддръжка