гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail:  goethe.burgas@gmail.com

Педагогически персонал

 


Учителите на Немска гимназия, много от тях бивши възпитаници на гимназията, са висококвалифицирани специалисти, непрекъснато се усъвършенстват в национални и международни семинари, носителиса на квалификационни степени, на грамоти и сертификати, години наред училището е център за провеждане на международни семинари за учители преподаващи история, химия, биология, география на немски език.

 

 Преподавателски състав на НЕГ "Гьоте" за учебната 2018/2019година

Гергана Начева- Лазарова

български език и литература

Ваня Ганчева Желева

български език и литература

Жени Стоянова Чора

български език и литература

Ани Димитрова Василева

български език и литература

Слава Гиздова-Петкова

български език и литература

Митко Кръстев Джунгуров

български  език и литература

Катя Господинова Славова-Петкова

немски език

Ана Стефанова Жекова-Чанкова

немски език

Ана Димитрова Банова

немски език

Петя Кирилова Пирьова

немски език

Радосвета Петрова Тонева 

немски език

Светлана Вичева Вичева

немски език

Елизабет Йорданова Арабаджиева

немски език

Теодора Костадинова Тодорова

немски език

Бернд Щендер

немски език

Росица Андреева Самарова

немски език

Милена Димова Стефанова

немски език

Тонка  Стоянова Петрова

немски език

Петя Иванова Бахчеванова

немски език

Рая Александрова-Василева

немски език

Румяна  Никит Демирева

немски език

Силвия Йорданова-Михова

немски език

Ангел Венциславов Белорешки

английски език

Татяна  Антонова Шурелова

английски език

Мая Йорданова-Лалева

английски език

Иванка Славова Желева

английски език

Петя Викторова Петрова/зам. директор по УД/

английски език

Янчо Андреев Кудев

английски език

Светлана Димова Гайдаджиева

математика

Ваня Константинова Костова

математика

Таня Стоева Сланева

математика

Надежда Радева- Иванова/директор/

информатика и информационни технологии

Валентина Вълчева Клинчева

информатика и информационни технологии

Иринка Иванова Чакърова

информатика и информационни технологии

Веселина Господинова Радева

математика; информатика и информационни технологии

Весела Вълкова Христова

история и цивилизация

Катя Георгиева Ончева

история и цивилизация

Стефан Евтимов Добрев

история и цивилизация

Стойчо Димитров Димитров

география и икономика

Иван Георгиев Стоилов

география и икономика

Елза Иванова Панайотова

биология и здравно образование

Даниела Цакова Русева

биология и здравно образование

Радостина Русева Тодорова

химия; биология и здравно образование

Гергана Добрева Василева

физика и астрономия

Анелия Тодорова Славина

физика и астрономия

Милен Димитров Димов

химия и опазване на околната среда

Ирина Иванова Димова

психология и логика, етика и право, философия

Красимира Николаева Николова

психология и логика, етика и право, философия

Мария Янева Каравасилева

музика

Светла Неделчева Неделчева

изобразително изкуство

Христо Петров Ганев

физическо възпитание и спорт

Георги Живков Терзидерлиев

физическо възпитание и спорт

Вели Ерол Аслан

физическо възпитание и спорт

Валери Захариев Чекичев

физическо възпитание и спорт