гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail: info-200237@edu.mon.bg

3.jpg

SAT изпитен център

Превенция на насилието

Обществен съвет

Бюлетин

Задачи за упражнение по темата "Класическа вероятност" Забележка: Верният отговор на зад.18 е 0,3 т.е. б), а не в)

Задачи за упражнение по темата "Функции"Отговори на задачите от тема "Функции".  На зад. 1 отг. е а=1, b=2, c=2

Задачи за упражнение за класна работа - 1 срок;  Отговори на задачите за упражнение

Задачи за упражнение - "Системи линейни уравнения с две неизвестни"

Задачи за упражнение- "Системи неравенства и техните приложения"

Задачи за упражнение по темата "Рационални неравенства"

Задачи за упражнение по темата "Дробни неравенства"

Триъгълник( специални точки, еднаквост на триъгълници)-преговор, домашна работа

Теорема на Талес, свойства на ъглополовящата в триъгълника, признаци за подобие на триъгълници- задачи за упражнение

Подобни триъгълници-общи задачи

Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник, решаване на равнобедрен триъгълник

Задачи за упражнение  за класна работа- 2 срок