гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail: info-200237@edu.mon.bg

3.jpg

SAT изпитен център

Превенция на насилието

Обществен съвет

Бюлетин

ПРИЕМ в VIII КЛАС
Понеделник, 10 Юли 2023 15:49

 


 

ПРИЕМ в VIII КЛАС:

 

Приемът в гимназията се  извършва съгл. Наредба № 10 / 1.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, раздел III Държавен план-прием на ученици в 8. клас по чл 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО

 

Класирането се извършва централизирано от РУО Бургас-град на четири етапа. Записването на приетите ученици се извършва в гимназията.

Балообразуване за прием в VIII клас в НЕГ „ Гьоте“:

 1. Удвоен резултат от националното външно оценяване по БЕЛ.
 2. Удвоен резултат от националното външно оценяване по МАТЕМАТИКА.
 3. Резултат по БЕЛ от свидетелството за основно образование приравнен в точки.
 4. Резултат по МАТЕМАТИКА от свидетелството за основно образование приравнен в точки.

 

Държавен план-прием в VIII клас за 2023/2024 година

 

1.Профил „Чужди езици“ с профилиращи предмети Немски език и Английски език 130 ученици - 5 паралелки по 26 ученици

 

2.Профил „Математически“ с профилиращи предмети Математика и Информатика 26 ученици - 1 паралелка

 

Необходими документи за записване на ученици приети след VII клас:

 1. Свидетелството за основно образование - ОРИГИНАЛ
 2. Заявление за записване - бланка на НЕГ „ Гьоте“:- предоставя се при записването или се изтегля.
 3. Формуляри за ученика - бланки на гимназията - предоставят се при записванет.
 4. Здравно-профилактична карта за новата учебна година (издава се от личния лекар)
 5. Всички имунизации по дати (издава се от личния лекар)


 

График на дейностите за прием 2023-2024 година

в съответствие със заповед РД09-4061/30.08.2022 г. изм. и доп. със заповед № РД09-891/24.04.2023 г., №РД09-4062/30.08.2022 г. и №РД09-4065/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката

 • до 12 юли 2023 г. - обявяване на списъците с приетите на първи етап
 • 13,14,17 юли 2023 г. - записване на приетите на първи етап на класиране или подаване на завления за участие във втори етап - 8.00 -18.00 ч.
 • до 19 юли 2023 г. - обявяване на списъците с приетите на втори етап
 • 20, 21, 24 юли 2023 г. - записване на приетите на втори етап на класиране - 8.00 -18.00 ч.
 • 25 юли 2023 г. - обявяване на незаетите места след втори етап на класиране
 • 26-27 юли 2023 г. подаване на документи за участие в трети етап на класиране
 •  до 31 юли 2023 г. - обявяване на списъците на приетите на трети етап на класиране
 • 1, 2 август 2023 г. - записване на учениците приети на трети етап - 8.30 -16.00 ч.
 • до 4 август 2023 г. -  обявяване на незаети места след трети етап;
 • 7 и 8 август 2023 г. - подаване на заявления за свободните места за четвърти етап;
 • 11-14 август 2023 г. - записване на приетите ученици на четвърти етап на класиране -  8.30 -16.00 ч.