гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail: info-200237@edu.mon.bg

3.jpg

Понеделник, 01 Май 2023 17:15

 

lednici

На 20.04 в зала 408 на гимназията беше представена изключително интересната презентация на тема:

"Скритите ледници на

България и Балканския

полуостров“

доц. д-р Емил Гачев, ЮЗУ „Неофит Рилски“

Презентацията беше посетена от множество ученици от различни випуски, kоито станаха много доволни.