гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail: info-200237@edu.mon.bg

3.jpg

SAT изпитен център

Превенция на насилието

Обществен съвет

Бюлетин

Понеделник, 27 Февруари 2023 18:36


Ден на розовата фланелка

  Това е ден, който за международната общественост символизира противодействието на агресията и тормоза в училищата. Традицията е възникнала след трогателен жест на голяма част от учениците от канадско училище, дошли на училище с розови фланелки в подкрепа на свой съученик. Предишния ден той станал жертва на подигравки и тормоз именно защото бил облечен с розова фланелка.

  В противодействие на агресията и училищния тормоз в НЕГ „Гьоте“ се работи през цялата учебна година. Горди сме със званието   "Училище без насилие и дискриминация по пол", което сме спечелили в състезание с осемдесет училища от цялата страна. Независимо от това, по традиция отбелязахме денят на розовата фланелка с няколко различни инициативи, предвидени за деня. Така всички ученици имаха възможност да изберат по какъв начин да заявят своята позиция.

  Още сутринта, на входа повечето ученици и преподаватели изписаха своето категорично "НЕ!" на училищния тормоз и агресията на предварително подготвени за целта табла. Това се случи на фона на популярни песни за приятелството и добротата, което създаде настроение и подходяща нагласа за следващите дейности.

  Най-добрата алтернатива на агресията и противопоставянето е осъзнатата толерантност към различията, желанието да си помагаме, да се съобразяваме с индивидуалността и възможностите на другия, да се учим на уважение и сътрудничество. Затова часовете по физическо възпитание и спорт през целия ден започваха с няколко игри за трениране на екипност и толерантност към съотборника. За целта на участниците се наложи да изграждат обща стратегия, да усещат другите и да съобразяват действията си с тях, така че да успее отборът.

  В голямото междучасие ученици от театралната трупа изпълниха откъс от спектакъл, с който ни направиха съпричастни с емоционалния свят на момче, станало жертва на тормоз и отправиха апел никога, на никого да не се налага да преживява това.

  Кое е нашето оръжие срещу тормоза и агресията? С какво бихме могли да ги предотвратим? В търсене на отговори на тези въпроси беше проведен тренинг-семинар с випуск 11 клас. И отново приемането, вниманието към другия, толерантността и сътрудничеството бяха утвърдени като най-ефективно противодействие на грубостта, унижението, подигравките и неразбирането.

  Много от учениците и колегите изразиха своята съпричастност и отношение като дойдоха облечени с розови фланелки.

p1
p10
p11
p12
p2
p3
p4
p5
p6
p7
p8
p9
01/12 
start stop bwd fwd