гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail: info-200237@edu.mon.bg

3.jpg

SAT изпитен център

Превенция на насилието

Обществен съвет

Бюлетин


Важно съобщение

File:Graduation hat.svg - Wikipedia

Тържественото връчване на дипломи за завършено средно образование от випуск 2020 ще се състои в двора на гимназията на 19.06.2020 год. от 11:00 часа.

Всичи ученици от 12 клас да бъдат в двора  на училището в 10:45!

Учениците, които не могат да присъстват на официалната церемония, могат да си получат дипломите в рамките на работното време в стая 216