гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail: info-200237@edu.mon.bg

3.jpg

SAT изпитен център

Превенция на насилието

Обществен съвет

Бюлетин


Енергията на НЕГ "Гьоте"

 

Нас ни формира не това, което получаваме, а онова, което даваме, е мисъл на великия Екзюпери.

На 26.01.2020г. в Немската, Бургас се осъществи тази идея с приемственост между бивши и настоящи ученици.

Слави Тодоров, завършил гимназията и следващ в Холандия бизнес и администрация, пожела да се срещне с настоящи ученици. В своята кратка беседа той ги запозна, какво трябва да знае всеки преди да започне свой бизнес и какви неудачи могат да се преживеят в това начинание. Интересно прозвуча предложението, да си водим дневник с проблемите, като възможност да се роди бизнесидея. Слави сподели своя опит да създаде собствена фирма, къде и как може да се рекламира тя, от къде да се намерят инвеститори в даден етап от нейното развитие, нуждата от силна вяра в това, което правим.
От групите, формирани по време на семинара-среща се представиха оригинални идеи за създаването на фирма-мечта. На семинара присъстваха не само ученици от НЕГ „Гьоте“, но и младежи от други училища. Това показва нуждата от повече семинарни занятия по теми, които вълнуват и са актуални за младите хора. Роди се идеята да отправим покана и към други бивши ученици на Немската, които имат желанието да споделят свои знания и опит, защото усилията, които отдаваме на общността, я образуват.

А наличието на една общност обогатява собствената ни същност.


Image may contain: 15 people, people sitting and indoor Image may contain: 6 people, people sitting and indoor