гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail: info-200237@edu.mon.bg

3.jpg


НЕГ „ГЬОТЕ“ – МЯСТО ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ

  В навечерието на Денят на народните будители, немската езикова гимназия „Гьоте“  - Бургас организира среща между ученици, учители, родители и граждани от София, Хасково и Бургас. Срещата се реализира с подкрепата  на МОН по програма „Иновации в действие“ и е много навременна възможност за отваряне на педагогическите специалисти към практиките на техните колеги, както и за изграждане на доверие към педагогическите инициативи у общността.

  Представители на езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ - Хасково и 119 СУ „Алад. М. Арнаудов“ - София работиха заедно с домакините, за да обменят професионални иновативни практики на преподаване и организация на училищния живот. Особен интерес предизвикаха проектните седмици, които са уникална за НЕГ практика и една от най-мащабните в страната.

   Програмата включваше представяне на адаптационни техники на новоприетите ученици, за да се почувства всеки ученик успешен, и тренинг за учители, проведени от психолога и педагогическия съветник към гимназията. Интерес предизвикаха откритият урок по немски език и интегрираният урок по английски език и история, на който бяха представени не само нови методи, но и начини за форматиращо оценяване.

  „Времето за неформалните разговори и обмена на добри педагогически практики и методи не достигна, за да се запознаят колегите с всичките добри практики и методи използвани в участващите в срещата училища”, споделя Петя Петрова - зам - директор на гимназията.

  Отделено беше време за взаимно представяне на училищата, обмен между Ученическите съвети, тяхната дейност и трудностите, които срещат, както и запознаване с проектите по които работят отделните колективи.

  През месец декмври предстои посещение на екип от гимназията в езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ - Хасково, където обмяната на опит ще се задълбочи.