гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail: info-200237@edu.mon.bg

3.jpg

SAT изпитен център

Превенция на насилието

Обществен съвет

Бюлетин


Валерия Колева – избрана за ученик – лидер  от НЕГ „Гьоте“  

  След провеждане на ежегодния ученически конкурс на фондация BEST (Bulgarian English Speech and Debate), НЕГ „Гьоте“ може да се поздрави с  избраната за лидер – Валерия Колева от 12 клас. Тя представи училището в Благоевград , където се проведе Student Leaders обучение на фондация BEST. Ученици от цяла България с ясно изявена гражданска позиция, силни академични постижения и активно участие в различни извънкласни занимания и доброволческа дейност в продължение на два дни се обучаваха в изкуството да бъдеш лидер и добър ментор. Програмата има за цел стимулиране на младите таланти на България и подпомагане развитието на гражданска ангажираност у учениците.

Поздравяваме Валерия и очакваме с нетърпение новите инициативи на общността на НЕГ „Гьоте“.

 

val1 val2 val3