гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail:  office@neg-goethe.org

Понеделник, 15 Април 2019 08:58


Среща с младши посланик към НАТО Иво Петров

  На 12.04. 2019 г. Младшите посланици на ЕП към НЕГ"Гьоте", както и ученици от 11клас, бъдещи гласоподаватели се срещнаха с младшия посланик към НАТО Иво Петров, бивш възпитаник на гимназията. Представена бе презентация за структурата, целите и дейностите на Алианса. Проведе се дискусия с много въпроси отнасящи се за ролята на Алианса в България, за сложните геополитически взаимоотношения днес, за опасностите пред съвременния свят и задачата на всеки от нас да защитава мира и демокрацията.

ivo1

ivo2

ivo3