гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail:  office@neg-goethe.org

Петък, 08 Март 2019 20:46


Граждани на Европа

Като европейски граждани е важно да знаем в каква Европа искаме да живеем, какъв ЕС искаме да изградим съвместно. На 6.03.2019 младшите посланици на ЕП към НЕГ „Гьоте“, използвайки сайта „Какво прави Европа за мен“, запознаха учениците от 11 и 12 клас с конкректни примери на осъществени проекти в Бургаския регион с помощта на ЕС. Младите хора бяха информирани за възможностите, които се откриват пред тях, участвайки в програмата „Еразъм“. За възможността да разширят своите знания и умения, участвайки в обмен в друга страна.

Всичко това може да им бъде от полза, ако искат да учат или да си намерят работа в друга държава. ЕС дава право на своите граждани да живеят, работят и следват навсякъде по територията му, включително правото да гласуват и да се явяват като кандидати на избори за Европейски парламент и на общински избори.

Посланието към младите гласоподаватели от 11 и 12 клас бяха да не бъдат безразлични, да бъдат гласоподаватели, да се включат като доброволци в  #АзизбирамЕС2019 или #ТозиПътЩеГласувам

 

p1 p4 p2
p5
p7

p6
p3