8018 Burgas; WK Zornitsa; Tel. Sekretariat: 00359 56 86 29 46

There are no translations available.


Попълване на електронни анкети по проект ВС05М2ОР001-2.004-0004  „Твоят час“

 По повод проучване степента на удовлетвореност и на резултатите от участието в проекта „Твоят час“ Екипът за организиране и управление на проекта е подготвил електронни анкети за учениците, техните родители и членовете на съветите „Твоят час“.

 Анкетите са анонимни и следва да бъдат попълвани в срок до 01.07.2018г. на следните електронни адреси:

 Анкета за учениците:      http://tvoiatchas.mon.bg/Students-Questionnaire.aspx

 Анкета за родителите:   http://tvoiatchas.mon.bg/Parents-Questionnaire.aspx

 Анкета за членовете на съветите „Твоят  час“:      http://tvoiatchas.mon.bg/Advisory-Questionnaire.aspx

   Информацията за анкетите и електронните адреси са публикувани и в секция „Съобщения“ в Информационната система за управление на проекта.