гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail:  goethe.burgas@gmail.com

Понеделник, 09 Юли 2018 08:35


Статистика

Статистика за успеха на учениците от НЕГ "Гьоте" за 2017/2018 учебна година:

- първа част:

- втора част

 

 
Вторник, 05 Юни 2018 11:11


Информация

в помощ на записване на ученици в НЕГ „Гьоте“

след VІІ клас за учебната 2018/2019 година

I. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ ЕТАП:

1. Заявление-справка до Директора – формуляр на гимназията.

2.  Свидетелство за основно образование за завършен VII клас – оригинал.

3. Служебна бележка за оценките на ученика от приемните изпити след завършен VII клас.

4.  Медицинска документация от старото училище /пълен имунизационен статус по дати, талон за проведени профилактични прегледи и талон за здравословно състояние от личен лекар/.

5.  Работна карта  – „Характеристика на средата“ – формуляр на гимназията.

6.  Декларация относно здравословното състояние на ученика/чката– формуляр на гимназията.

7.  Декларация за информирано съгласие – формуляр на гимназията.

8.  Декларация за ученическа униформа – формуляр на гимназията.

9. Заявление за посещаване в занималня – формуляр на гимназията. 

 

продължава>